Module : PACKAGE – OUTING TRIP

การจัดสัมมนาต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน

การจัดสัมมนาต่างจังหวัด 2 วัน 1 คืน

PACKAGE – OUTING TRIP

ราคา 3,400 บาท / 1 ท่าน สำหรับผู้เดินทางขั้นต่ำ 100 ท่าน

ที่พักระดับ 3 ดาว / พักห้องละ 2-3 ท่าน

** หากระบุโรงแรม ราคาจะเปลี่ยนไปตามราคาของโรงแรมที่ระบุ **

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.วิทยากร นำกิจกรรมตามเป้าหมาย

2.ผู้ช่วยวิทยากร ทีมงาน อำนวยความสะดวกและดูแลตลอดกิจกรรม

3.ช่างภาพ บันทึกภาพ

4.คลิป VDO (ตัดต่อ)

5.จัดโครงการ อบรม หลักสูตร “การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน” ตามตำแหน่งงาน

 • กิจกรรม Team Building, Walk Rally, Sport Day
 • กิจกรรม CSR Activity
 • กิจกรรม การประชุมภายใน
 • หลักสูตร สัมมนาหัวข้อที่ต้องการ

 

6.เอกสารลงทะเบียน เอกสารสำหรับยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

7.เสื้อทีม เสื้อยืด พร้อมสกีน 1 สี (พร้อมออกแบบลายสกรีน)

8.ที่พัก 1 คืน

9.อัพเกรดห้องพักให้ผู้บริหาร ฟรีจำนวน 2 ห้อง

10.ห้องประชุม พร้อมอุปกณณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรม และ เครื่องฉาย LCD Projector

11.อาหาร 6 มื้อ

 • อาหารมื้อเช้า ข้าวเหนียวหมู/ไก่ ทอดกระเทียม 1 ห่อ
 • อาหารมื้อกลางวัน
 • อาหารเบรก 1 มื้อ ขนม 1 อย่าง + ชา – กาแฟ
 • อาหารมื้อเย็น
 • อาหารมื้อเช้า
 • อาหารมื้อกลางวัน

หมายเหตุ : หากมีการสั่งรายการอาหารหรือเครื่องดื่มอื่นๆ ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามจริง

 

12.รถโค้ช VIP 2 ชั้น จำนวน 2 คัน (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน)

13.กิจกรรมระหว่างการเดินทาง กิจกรรมนันทนาการโดยผู้ช่วยวิทยากร

14.พิธีกร ดำเนินกิจกรรมปาร์ตี้ ค่ำคืน หรือ ธีมที่เลือก

15.คาราโอเกะ (ไม่มีนักร้อง) 18.30 – 22.30 น. หรือ เพิ่มเงินเปลี่ยนเป็น **วงดนตรีสด

16.กิจกรรมงานปาร์ตี้ และของรางวัลเล่นเกมส์บนเวที

17.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ ขนาด A3

18.ป้ายไวนิล “ป้ายทริป” ขนาด กว้าง 20 เมตร X สูง 1 เมตร

19.ป้ายถ่ายภาพหน้างาน BACKDROP ขนาด กว้าง 4 เมตร x สูง 3 เมตร ถ่ายภาพหน้างาน

20.ท่องเที่ยว สถานที่น่าสนใจ พร้อมแวะซื้อของฝาก

21.ของรางวัลกิจกรรม Team Building สำหรับทีมที่ชนะเลิศเพียง 1 ทีม

22.กิจกรรม พิเศษในงานเลี้ยง

 • กิจกรรมการสร้างความรักในองค์กร
 • เซอร์ไพรส์ ผู้ที่เกิดในเดือนที่เดินทาง

 

23.ซุ้มน้ำปั่น ค็อกเทล/ซุ้มเหล้าปั่น เฮฮา

24.ซุ้มป๊อปคอร์น

25.Soft Drink เครื่องดื่มช๊อฟดริ้งก์ 18.30-22.30 น. (น้ำดื่ม+โซดา+น้ำแข็ง+น้ำอัดลม)

26.น้ำดื่ม (น้ำเปล่า) แจก บนรถ ตลอดการเดินทาง

27.เซ็นสัญญาตอบรับบริการ อภินันทนาการ พาสำรวจเส้นทาง ไป เช้า – เย็น กลับ เดินทางโดยรถตู้ VIP ไม่เกิน 6 ท่าน

28.จัดทำของที่ระลึก หลังจบ Trip มอบให้กับบริษัทฯ

29.ป้ายคล้องคอ

30.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม วงเงินท่านละ 100,000 บาท /1 ท่าน

31.ค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 100,000 บาท /1 ท่าน

หมายเหตุ : หากจำนวนผู้เดินทางเพิ่มกว่าที่ระบุไว้ รายการต่างๆ ให้ปรับเพิ่มตามความเหมาะสม

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

เงื่อนไขในการชำระเงิน (ตามใบเสนอราคาแนบ)

ราคาดังกล่าวยังไม่รวม Vat 7% และสามารถ หัก ณ ที่จ่าย 3% ได้

– ชำระครั้งที่ 1 จำนวน 30%  วันเซ็นสัญญา

– ชำระครั้งที่ 2 จำนวน 60%  ก่อนวันเดินทาง 15 วัน

– ชำระครั้งที่ 3 จำนวน 10% ชำระ ณ วันเดินทาง หรือตามข้อตกลง

 

** ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยกเลิกสัญญาหลังจากดำเนินการไปแล้วนั้น ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง **