กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

About This Project

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ พัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทำงานของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3 กันยายน 2562

โรงแรม การ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา

 

วิทยากร อ.โอห์ม สายฮา (คุณภาณุฑัต ม่วงทอง)