กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

About This Project

หลักสูตร การสร้างทีม “พวกเราคือทีมเดียวกัน” รุ่นที่ 1

Team Work & Team Building “We Are One Team”

วันที่ 25 กันยายน 2561

ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5

โดย อาจารย์สิทธิพล สืบสีมา