กิจกรรมพัฒนา ทักษะชีวิต

About This Project

กิจกรรมพัฒนา ทักษะชีวิต “การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ อนาคตสดใส ชีวิตใหม่ในการทำงาน” มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 6-7 พ.ค. 2561 ณ โรงแรม ไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา โดย อาจารย์ สิทธิพล สืบสีมา