ความทรงจำ ภาพแห่งความประทับใจ บทเพลง ความในใจ (ประธานบริษัท)

About This ProjectNight Party 🤘🏻

We Will Rock You & We Are One Team

🙏🏻 ขอขอบคุณ
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

คือการรวมทั้ง 5 บริษัท ให้เป็นหนึ่งเดียว❣️

26-27 มกราคม 2562
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียนNight Party 🤘🏻

We Will Rock You & We Are One Team

🙏🏻 ขอขอบคุณ
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

คือการรวมทั้ง 5 บริษัท ให้เป็นหนึ่งเดียว❣️

26-27 มกราคม 2562
โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน