บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

About This Project

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563
การสร้างพลังร่วม (Synergy) และเสริมสร้างค่านิยมองค์กร ประจำปี 2563
ณ เขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม) จ.กาญจนบุรี
วิทยากร อ.โอห์ม สายฮา (คุณภาณุฑัต ม่วงทอง)