บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

About This Project

หลักสูตร การทำงานเป็นทีม และการสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

24 กุมภาพันธ์ 2563

 

วิทยากร อ.โอห์ม สายฮา (คุณภาณุฑัต ม่วงทอง)