บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด

About This Project

กิจกรรม CSR มอบนม 137 ดีกรีเพื่อสุขภาพดีให้ชุมชน โรงพยาบาลท่ากระดาน

กิจกรรม CSR มอบนม 137 ดีกรี และสนับสนุนการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น

กิจกรรม CSR การยิ่งเมล็ดพันธ์ุ

หลักสูตร 137 degrees & Winning Together

 

5 – 7 กรกฎาคม 2562

โรงแรม เดอะ ริเวอร์ ไลฟ์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

วิทยากร อ.โอห์ม สายฮา