บริษัท ซี.บี. พาร์ท จำกัด

About This Project

หลักสูตร การปฏิบัติงาน และการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork)

ขอขอบคุณ วิทยากร ทั้ง 2 ท่าน
อาจารย์โอห์ม สายฮา (คุณภาณุฑัต ม่วงทอง)
อาจารย์เบญ (คุณกนก แย้มน้อย)

We Are One Team
16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
โรงแรม เดอะบลูม บาย ทีวี พลู เขาใหญ่

รับจัดสัมมนานอกสถานที่
ติดต่อ คุณรินรนันท์ (หลิน)
E-mail : info@rdtraining.co.th
Website : www.rdtraining.co.th
Hot Line : 089 992 2022
Line ID : lhinranan