บริษัท ที อี คิว จำกัด TEQ

About This Project

ขอขอบคุณ บริษัท ที อี คิว จำกัด TEQ
Synergy of One Team “พลังความเป็นหนึ่ง”
หลักสูตร ทักษะการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ
วันที่ 3 – 4 เมษายน 2564
โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

วิทยากร

อ.โอห์ม สายฮา รับจัดอบรมสัมมนา
ทุกรอยยิ้ม คือ พลังในการทำงานที่ดีที่สุด