บริษัท ที อี คิว จำกัด

About This Project

Outing Trip & Team Building 2018
We Are One Team “TEQ”

โดย อาจารย์สิทธิพล สืบสีมา
3-4 พฤศจิกายน 2561
โรงแรม แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี