บริษัท บริลเลียนแอนด์มิลเลียน จำกัด

About This Project

We Are One B&M

หลักสูตร การปฏิบัติงาน และการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ

Effective Teamwork

27-29 มิถุนายน 2562

 

วิทยากร

อ.โอห์ม สายฮา (คุณภาณุฑัต ม่วงทอง)

อ.เอก (คุณเชิดพงศ์ ดาราษฏร์)