บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) BG

About This Project

กลุ่มบริษัท BG

  • บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท กินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด
  • บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด
  • บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด
  • บริษัท บีจี โฟลต กล๊าส จำกัด

22 – 23 พฤศจิกายน 2562

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

We Are One Team

โรงแรม พินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี

 

วิทยากร อ.เอก (คุณเชิดพงศ์ ดาราษฏร์)