บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

About This Project

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

20 มกราคม 2563

 

วิทยากร

อ.โอห์ม สายฮา (คุณภาณุฑัต ม่วงทอง)

อ.เอก (คุณเชิดพงศ์ ดาราษฏร์)

อ.ต้อม (ครูต้อม วิทยากรสายฮา)