บริษัท วัชรินทร์ กรุ๊ป (พัทยา) จำกัด

About This Project

หลักสูตร การทำงานเป็นทีม และการสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

29 กุมภาพันธ์ 2563

 

วิทยากร อ.เอก (คุณเชิดพงศ์ ดาราษฏร์)