บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

About This Project

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
Management Meeting and Training
TO BE GREAT

โรงแรม เซอร์เจมส์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ เขาใหญ่
วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2563

วิทยากรโดย คุณโอห์ม สายฮา และทีมงาน