บริษัท อะโทมี่ จำกัด

About This Project

หลักสูตร ภาวะผู้นำ กับการสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

31 มกราคม 2563

 

วิทยากร

อ.โอห์ม สายฮา (คุณภาณุฑัต ม่วงทอง)

อ.เอก (คุณเชิดพงศ์ ดาราษฏร์)