บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด

About This Project

Let’s go Outing & Night Party 2018

วันที่ 8-9 กันยายน 2561

ณ โรงแรม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี

โดย อาจารย์สิทธิพล สืบสีมา