บริษัท เทสล่า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

About This Project

หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กร และทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

14 พฤศจิกายน 2563

วิทยากร อ.โอห์ม สายฮา & ครูฟาง