บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

About This Project

BRENNTAC OUTING “We Are One Team”

17 – 19 มกราคม 2563

โรงแรม วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น

 

วิทยากร คุณโอห์ม สายฮา

พิธีกร คุณต้นซ่า

วงดนตรีสด maxxam x band