บริษัท โลจิเทม (ประเทศไทย) จำกัด

About This Project

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

We Are One Team

โรงแรม เวลคัม จอมเทีน บีช พัทยา

9 – 10 พฤศจิกายน 2562