บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด

About This Project

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

16 กันยายน 2562

 

วิทยากร

อ.โอห์ม สายฮา (คุณภาณุฑัต ม่วงทอง)

อ.เบน (คุณกนก แย้มน้อย)