บริษัท ไทยโฟม อินดัสตรี จำกัด

About This Project

หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวก เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

We Are One Team

26 – 27 ตุลาคม 2562

โรงแรม ภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

วิทยากร อ.โอห์ม สายฮา