สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

About This Project

โครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขฉุกเฉิน

หลักสูตร การสร้างทีม “เราคือทีมเดียวกัน”

Team Work & Team Building “We Are One Team”

วันที่ 25 สิงหาคม 2561

ณ โรงแรม เดอะโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่

โดย อาจารย์โอห์ม สายฮา