Module :

Team Building

กิจกรรมสร้างทีม เพราะเราคือทีมเดียวกัน We Are One Team


กิจกรรม Team Building คือการละลายพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง สร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิต สร้างการสื่อสารที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลาย ได้เรียนรู้ผู้อื่นมากขึ้น ระดมความคิดและช่วยกันแก้ปัญหา สร้างให้ทีมีประสบการณ์แห่งความสำเร็จร่วมกันด้วยกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรได้เป็นอย่างดี “งานได้ผล คนเป็นสุข องค์กรประสบความสำเร็จ”

READ MORE

Module :

CSR Activity

กิจกรรมเพื่อสังคม

การจัดกิจกรรม CSR เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร การดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

READ MORE

Module :

Walk Rally

กิจกรรมการสร้างทีม เพราะพวกเราทำได้ Yes We Can

การจัดกิจกรรม Team Building ในรูปแบบ Walk Rally นั้น สามารถทำควบคู่ไปกับหลักสูตรวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กรได้ โดยมุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเป็นทีม

READ MORE

Module :

Sport Day

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นทีม

การจัดกิจกรรม Sport Day เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ความสามัคคี และการลดช่องว่างระหว่างกัน รูปแบบกิจกรรมจะเป็นการแข่งขันกีฬาเป็นทีม , กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น

READ MORE

Module :

Outing Trip

กิจกรรมประจำปี


Outing Trip กิจกรรมผักผ่อนประจำปี ที่จัดร่วมกับกิจกรรม Team Building , CSR Activity , Walk Rally , Sport Day , Night Party , การแจกรางวัลต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นสวัสดิการด้านการบันเทิงอีกด้านหนึ่งที่จะมอบให้กับบุคลากร พนักงาน ได้ผ่อนคลาย ได้รื่นเริง พร้อมสอดแทรกหลักคิด สาระ ด้วยความบันเทิงเต็มรูปแบบ ตามงบประมาณ ตามจุดประสงค์หลักขององค์กร

READ MORE

ราคาดังกล่าวรวม 22 รายการ

 1.  วิทยากร นำกิจกรรมตามเป้าหมาย
 2. ทีมงาน อำนวยความสะดวกและดูแลตลอดกิจกรรม
 3. ช่างภาพ บันทึกภาพ , VDO
 4. กิจกรรม Team Building, CSR Activity, Walk Rally, Sport Day
 5. เสื้อทีม พร้อมสกรีน
 6. ที่พัก ( 1 ห้อง พัก 2-3 ท่าน ) โรงแรม 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 7. อาหาร 6 มื้อ และเครื่องดื่ม
 8. รถโค้ช VIP 2 ชั้น จำนวน 2 คัน พร้อมประกันอุบัติเหตุ
 9. ปาร์ตี้ ค่ำคืน Night Party
 10. พิธีกร ดำเนินกิจกรรม Night Party
 11. กิจกรรมงานปาร์ตี้ เกมส์บนเวที และของรางวัล
 12. คาราโอเกะ (ไม่มีนักร้อง) 18.00-22.00 น. รวม 4 ชม.
 13. ป้ายไวนิล “ป้ายทริป” ขนาด กว้าง 2.20 เมตร X สูง 1 เมตร
 14. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ A3
 15. ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรม
 16. ท่องเที่ยว สถานที่น่าสนใจพร้อม แวะซื้อของฝาก
 17. จัดทำของที่ระลึก หลังจบ Trip มอบให้กับบริษัทฯ
 18. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ วงเงินท่านละ 100,000 บาท/1 ท่าน)
 19. น้ำดื่ม (น้ำเปล่า) แจก บนรถ จำนวน ท่านละ 2 ขวด
 20. ของรางวัลในการทำกิจกรรม
  1. กิจกรรม Team Building สำหรับทีมที่ชนะเลิศเพียง 1 ทีม
  2.  กิจกรรม บนรถโค้ช ตลอดการเดินทาง
  3. กิจกรรม บนเวที ช่วงอาหารค่ำ
 21. กิจกรรม พิเศษในงานเลี้ยง
  1. เซอร์ไพรส์วันเกิด
  2. เซอร์ไพรส์บริษัท
 22. ซุ้มเหล้าปั่น เฮฮา

*จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 100 ท่าน

สถานที่ท่องเที่ยว และจัดกิจกรรม

ชะอำ-หัวหิน

ชะอำ-หัวหิน

ชลบุรี – บางแสน - พัทยา

ชลบุรี – บางแสน - พัทยา

ระยอง

ระยอง

จันทบุรี

จันทบุรี

เขาใหญ่

เขาใหญ่

ราชบุรี – อัมพวา – สวนผึ้ง

ราชบุรี – อัมพวา – สวนผึ้ง