Module :

Team Building

กิจกรรมสร้างทีม เพราะเราคือทีมเดียวกัน We Are One Team


กิจกรรม Team Building คือการละลายพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง สร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิต สร้างการสื่อสารที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลาย ได้เรียนรู้ผู้อื่นมากขึ้น ระดมความคิดและช่วยกันแก้ปัญหา สร้างให้ทีมีประสบการณ์แห่งความสำเร็จร่วมกันด้วยกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรได้เป็นอย่างดี “งานได้ผล คนเป็นสุข องค์กรประสบความสำเร็จ”

READ MORE

Module :

CSR Activity

กิจกรรมเพื่อสังคม

การจัดกิจกรรม CSR เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร การดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

READ MORE

Module :

Walk Rally

กิจกรรมการสร้างทีม เพราะพวกเราทำได้ Yes We Can

การจัดกิจกรรม Team Building ในรูปแบบ Walk Rally นั้น สามารถทำควบคู่ไปกับหลักสูตรวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กรได้ โดยมุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเป็นทีม

READ MORE

Module :

Sport Day

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นทีม

การจัดกิจกรรม Sport Day เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ความสามัคคี และการลดช่องว่างระหว่างกัน รูปแบบกิจกรรมจะเป็นการแข่งขันกีฬาเป็นทีม , กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น

READ MORE

Module :

Outing Trip

กิจกรรมประจำปี


Outing Trip กิจกรรมผักผ่อนประจำปี ที่จัดร่วมกับกิจกรรม Team Building , CSR Activity , Walk Rally , Sport Day , Night Party , การแจกรางวัลต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นสวัสดิการด้านการบันเทิงอีกด้านหนึ่งที่จะมอบให้กับบุคลากร พนักงาน ได้ผ่อนคลาย ได้รื่นเริง พร้อมสอดแทรกหลักคิด สาระ ด้วยความบันเทิงเต็มรูปแบบ ตามงบประมาณ ตามจุดประสงค์หลักขององค์กร

READ MORE

ราคาดังกล่าวรวม 16 รายการ

 1. วิทยากร นำกิจกรรมตามเป้าหมาย
 2. ทีมงาน อำนวยความสะดวกและดูแลตลอดกิจกรรม
 3. กิจกรรม Team Building , CSR Activity , Walk Rally , Sport Day
 4. ที่พัก (1ห้อง พัก 2-3 ท่าน) โรงแรม 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 5. ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์
 6. อาหาร 6 มื้อ และเครื่องดื่ม (ขนม,ลูกอม)
 7. รถโค้ช VIP 2 ชั้น พร้อมประกันอุบัติเหตุ
 8. กิจกรรมระหว่างเดินทาง
 9. ปาร์ตี้ ค่ำคืน Night Party  และการกำหนด Themes ต่างๆ
 10. คาราโอเกะ หรือ *วงดนตรีสด
 11. ของรางวัลของที่ระลึก
 12. อุปกรณ์แบ่งทีม ป้ายไวนิล ป้ายชื่อ
 13. ช่างภาพ การบันทึกภาพ
 14. เสื้อทีม พร้อมสกรีน
 15. ท่องเที่ยว สถานที่น่าสนใจพร้อมแวะซื้อของฝาก
 16. จัดทำของที่ระลึก

สถานที่ท่องเที่ยว และจัดกิจกรรม

ชะอำ-หัวหิน

ชะอำ-หัวหิน

ชลบุรี – บางแสน - พัทยา

ชลบุรี – บางแสน - พัทยา

ระยอง

ระยอง

จันทบุรี

จันทบุรี

เขาใหญ่

เขาใหญ่

ราชบุรี – อัมพวา – สวนผึ้ง

ราชบุรี – อัมพวา – สวนผึ้ง