Module :

Team Building

กิจกรรม การสร้างทีม อย่างมีประสิทธิภาพ We Are One Team


กิจกรรม Team Building คือการละลายพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง สร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิต สร้างการสื่อสารที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลาย ได้เรียนรู้ผู้อื่นมากขึ้น ระดมความคิดและช่วยกันแก้ปัญหา สร้างให้ทีมีประสบการณ์แห่งความสำเร็จร่วมกันด้วยกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรได้เป็นอย่างดี “งานได้ผล คนเป็นสุข องค์กรประสบความสำเร็จ”

READ MORE

Module :

CSR Activity

กิจกรรม เพื่อสังคม

การจัดกิจกรรม CSR เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร การดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

READ MORE

Module :

Walk Rally

กิจกรรม การสร้างทีม

การจัดกิจกรรม Walk Rally จะแบ่งกิจกรรมออกเป็นฐาน ซึ่งกิจกรรมในแต่ละฐาน จะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดกระบวนการเรียนรู้และเพื่อสร้างทักษะและเพิ่มศักยภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน จะปรับวิธีการเล่นให้ได้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ตามหัวข้อหรือหลักสูตรที่กำหนดขึ้นในการอบรม

READ MORE

Module :

Sport Day

กิจกรรม การแข่งขันกีฬาเป็นทีม

การจัดกิจกรรม Sport Day เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ความสามัคคี และการลดช่องว่างระหว่างกัน รูปแบบกิจกรรมจะเป็นการแข่งขันกีฬาเป็นทีม , กีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น

READ MORE

Module :

Outing Trip

กิจกรรม พักผ่อนประจำปี


Outing Trip กิจกรรมพักผ่อนประจำปี ที่จัดร่วมกับกิจกรรม Team Building , CSR Activity , Walk Rally , Sport Day , Night Party การแจกรางวัลต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นสวัสดิการด้านการบันเทิงอีกด้านหนึ่งที่จะมอบให้กับบุคลากร พนักงาน ได้ผ่อนคลาย ได้รื่นเริง พร้อมสอดแทรกหลักคิด สาระ ด้วยความบันเทิงเต็มรูปแบบ ตามงบประมาณ ตามจุดประสงค์หลักขององค์กร

READ MORE

ราคาดังกล่าวรวม 27 รายการ

 1. วิทยากร นำกิจกรรมตามเป้าหมาย
 2. ทีมงาน อำนวยความสะดวกและดูแลตลอดกิจกรรม
 3. ช่างภาพ บันทึกภาพ
 4. คลิป VDO (ตัดต่อ)
 5. กิจกรรม Team Building, CSR Activity, Walk Rally, Sport Day
 6. เอกสารลงทะเบียน เอกสารสำหรับยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 7. เสื้อทีม พร้อมสกรีน
 8. ที่พัก ( 1 ห้อง พัก 2-3 ท่าน ) โรงแรม 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 9. อาหาร และเครื่องดื่ม
 10. รถโค้ช VIP 2 ชั้น (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าทางด่วน)
 11. ปาร์ตี้ Night Party
 12. พิธีกร ดำเนินกิจกรรม Night Party
 13. กิจกรรมงานปาร์ตี้ เกมส์บนเวที และของรางวัล
 14. คาราโอเกะ (ไม่มีนักร้อง) 18.30-22.30 น. รวม 4 ชม.
 15. ป้ายไวนิล “ป้ายทริป” ขนาด กว้าง 2.20 เมตร X สูง 1 เมตร
 16. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ ขนาด A3
 17. ป้ายคล้องคอ
 18. ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรม
 19. ท่องเที่ยว สถานที่น่าสนใจพร้อม แวะซื้อของฝาก
 20. จัดทำของที่ระลึก หลังจบ Trip มอบให้กับบริษัทฯ
 21. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม วงเงินท่านละ 100,000 บาท/1 ท่าน
 22. ค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 100,000 บาท/1 ท่าน
 23. น้ำดื่ม (น้ำเปล่า) แจก บนรถ
 24. ของรางวัลในการทำกิจกรรม
  1. กิจกรรม Team Building สำหรับทีมที่ชนะเลิศเพียง 1 ทีม
  2. กิจกรรม บนรถโค้ช ตลอดการเดินทาง
  3. กิจกรรม บนเวที ช่วงอาหารค่ำ
 25. กิจกรรม พิเศษในงานเลี้ยง
  1. เซอร์ไพรส์วันเกิด
  2. เซอร์ไพรส์บริษัท
 26. ซุ้มเหล้าปั่น เฮฮา
 27. ซุ้มป๊อปคอร์น

ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 100 ท่าน

สถานที่ท่องเที่ยว และจัดกิจกรรม

ชะอำ-หัวหิน

ชะอำ-หัวหิน

ชลบุรี – บางแสน - พัทยา

ชลบุรี – บางแสน - พัทยา

ระยอง

ระยอง

จันทบุรี

จันทบุรี

เขาใหญ่

เขาใหญ่

ราชบุรี – อัมพวา – สวนผึ้ง

ราชบุรี – อัมพวา – สวนผึ้ง